Sjajan kurs dr Marka Magića o hiruškom diodnom laseru

Član Stomatološke ordinacije Dental Clinic dr Marko Magić 23. juna 2018. pred desetočlanom ekipom doktora održao je sjajan kurs iz stomatološke hirurgije pod radnim naslovom „Hiruški diodni laser“. Dr Marko Magić je nakon odličnog teorijskog dela sa prisutnima omogućio da na svinjskim glavama okuse praktičnu primenu didonog lasera koji je već dugo sastavni deo vrhunske opreme naše Stomatološke ordinacije. Nakon Kursa, koji su organizovali „Denty-Gold Dental“ i „Dentsply Sirona“, dr Marko Magić je učesnicima uručio sertifikate.