Terapija laserom

terapija laseromLaseri i laserska tehnologija se danas koriste u brojnim medicinskim indikacijama. U stomatologiji je zbog svojih karakteristika , jednostavnosti u radu i bezbolnog tretmana naročito značajna njegova primena u radu sa decom i pacijentima koji imaju strah od stomatoloških intervencija, ali se koristi i u svakodnevnoj stomatološkoj praksi. Veoma efikasno deluje i na meka i na tvrda tkiva usne duplje. Efekat lasera na meka tkiva obezbeđuje manje invazivnu ˝hirurgiju bez krvi“, minimum postoperativnih komplikacija i intervenciju bez bola. Hirurške indikacije za primenu lasera na mekim tkivima su brojne: gingivektomija, uklanjanje frenuluma, incizija i drenaža apscesa, zatvaranje fistula, otkrivanje implantata, tretman periimplantitisa...

Primena lasera danas je neizostavan deo uspešne terapije parodontalnih oboljenja jer ima antiinflamatorno i baktericidno dejstvo. Uništavanjem bakterija u zapaljenim desnima dolazi do izlečenja gingivitisa i usporavanja parodontopatije, kao najučestalije bolesti usne duplje modernog čoveka. U endodontskoj terapiji korsti se za sterilizaciju očišćenog i obrađenog kanala korena i terapiju periapikalnih lezija u kombinaciji sa kalcijum-hidroksidom. Ostale primene lasera su mnogobrojne: tretman afti, hielita, herpes labialis-a, leukoplakije i hipersenzitivnog dentina, beljenje zuba...

Primena ove tehnologije znacajno je unapredila stomatolosku praksu,a njene mogućnosti su za sada neograničene. Za sigurnu primenu lasera neophodna je edukacija osoblja o laser aparatima i preuzimanje sigurnosnih i zastitnih mera za pacijente i osoblje.

Zakažite besplatan pregled