Parodontologija

paradentologijaParodontologija je grana stomatologije koja se bavi lečenjem bolesti parodoncijuma tj. potpornog aparata zuba. Parodontologija se nekada smatrala neizlečivom bolešću, ali danas je prihvaćen stav da se ovo oboljenje može držati pod kontrolom konzervativnim i hirurškim metodama lečenja. Konzervativno lečenje obuhvata uklanjanje mekih naslaga, zubnog kamenca, subgingivalnih konkremenata i kiretažu paradontalnih džepova.

Osnova hirurškog lečenja parodontopatije je režanj operacija. Hirurškim pristupom obolelom parodoncijumu vrši se čišćenje dubokih koštanih džepova a aplikacijom koštanih zamenika (Geistlich Bio-Oss®), membrana (Geistlich Bio-Gide®) ili gleđnog proteina rasta (Straumann Emdogain®) omogućava se regeneracija koštanog i mekog tkiva što dovodi do ponovnog učvršćivanja rasklaćenih zuba i ozdravljenja potpornog aparata zuba. 

Zakažite besplatan pregled