Implantologija

imlantologijaMogućnost nadoknade zuba koji nedostaje bez oštećenja preostalih zuba danas svakako predstavlja cilj kome težimo u stomatologiji. Implantologija čini deo savremene kliničke stomatologije. Dugogodišnja praksa je pokazala da je ugradnja implantata rutinski zahvat koji traje tridesetak minuta, potpuno je bezbolan i radi se u lokalnoj anesteziji. Implantatima se reševa nedostatak jednog ili više zuba, pri čemu implantat služi kao nosač za buduću protetsku nadoknadu.

Kada se odlučiti za implantat?

– Nedostatak jednog zuba – Ukoliko nedostaje jedan zub ugradnja implantata je najbolje rešenje, jer u tom slučaju čuvamo dva susedna zuba koji bi se morali brusiti ukoliko se izrađuje klasičan most.

– Nedostatak više zuba – Ukoliko nedostaje više zuba implantati služe kao nosači za most.

– Bezubost: 

1. Fiksno rešenje je most na implantatima, ugrađuje se minimum 6-8 implantata u jednu vilicu a zatim se izrađuje cirkularni most

2. Mobilno rešenje je proteza na implantatima; ugrađuje se manji broj implantata standardnih dimenzija ili  takozvani mini implantati koji drže protezu. Proteza nošena implantatima je znatno stabilnija od obične proteze ali se i dalje može skidati radi čišćenja.

U toku implantološke intervencije koriste se sve najnovije savremene metode: imedijatna ugradnja, imedijatno opterećenje, regenerativne tehnike. Implantati koji se koriste u našoj ordinaciji su Nobel Biocare, Zimmer Dental i ostali.

Zakažite besplatan pregled