Dr Svetlana Radonjić

Dr Svetlana Radonjic rođena je 26. avgusta 1982. u Našicama. Osnovne studije završila je u Nišu 2007. godine U Stomatološkoj ordinaciji Dental Clinic zaposlena je od 2008. godine. Specijalista je stomatološke protetike, posebno zainteresovana za fiksne i mobilne protetske radove na implantatima. Pohađala je brojne kurseve i radionice iz oblasti endodoncije, estetske stomatologije i primene lasera u stomatologiji.