Stom. sestr. Mirjana Ranković

Mirjana Ranković rođena je 7. marta 1980. godine u Obrenovcu. U Beogradu je završila srednju školu. Ima 16 godina radnog iskustva. U Stomatološkoj ordinaciji Dental Clinic zaposlena je od 2006, a zadužena je za celokupnu organizaciju poslovanja. Pre Dental Clinic radon iskustvo je stekla na Klinici za implantologiji Vojno-medicinske akademije (VMA) gde je radila od 1999. do 2002.