Dr Gorana Lazić

Dr Gorana Lazić rođena je 22. januara 1992. u Beogradu. Četvrti razred gimnazije završila je u SAD nakon čega se vratila u Beograd gde je 2010. upisala Stomatološki fakultet. Bila je izuzetno aktivna tokom studiranja. Između ostalog, na drugoj godini je postala autor naučno-istraživačkog rada. Diplomirala je u junu 2016. i od tada stažira na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Pripada novim snagama Stomatološke ordinacije Dental Clinic koje će u najskorije vreme u ovoj Ordinaciji imati sve važniju ulogu.