Dr Marko Magić

Dr Marko Magić rođen je 1985. godine u Beogradu. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine gde je i upisao doktorske studije iz oblasti oralne hirurgije. Na kliničkom usavršavanju na odeljenju za implantologiju klinike za stomatologiju Vojnomedicinske Akademije proveo je godinu dana. Od 2012. godine je deo tima stomatološke ordinacije Dental Clinic. Trenutno je na specijalističkim studijama iz oralne hirurgije. Član Evropske Asocijacije za Oseointegraciju, Fondacije za Oralnu Rehabilitaciju i Osteology fondacije. Autor je više radova iz oblasti oralne medicine i oralne implantologije. Redovni učesnik skupova iz oblasti oralne hirurgije, parodontologije i implantologije u zemlji i inostranstvu.